ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถวัลย์    วงษ์สาธุภาพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
การุ้งวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)