ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสริม    เถรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นามลวิทยาคาร
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1