ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง หทัยรัตน์    ลิ่มอักขรา
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีระนอง
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)