ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุสรณ์    จำเริญเจือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1