ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิพัฒน์    อุทธิยา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4