ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธนันดา​    นางาม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1