ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประดิษฐ์    วังพฤกษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)