ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วรรณิษา    ราชมนตรี
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ควนขนุน
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)