ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เศรษฐพงศ์    แดงหีด
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)