ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิชิตพล    เพ็งแก่นท้าว
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)