ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิชญาภา    แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2