ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธรรมรัตน์    ทองสุทธิ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุงขาม
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2