ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนทิการต์    แซ่อึ้ง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนกงาง
สังกัด
สพป.ระนอง