ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภรณ์นภา    ทองชู
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากพนัง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)