ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ    คำชนะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวราษฎร์นิยม
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1