ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เบญจวรรณ    ชุมสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแขวงเภา
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4