ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    สถาพรเจริญชัย
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดราชโอรส
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)