ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีรภัทร์    เดือนแสงรัศมี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบัวทอง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3