ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนนิกานต์    พันธ์แจ่ม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าตลาด
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2