ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชาลิยา    ตะคุณรัมย์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกระเบื้องใหญ่
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2