ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จริยา    บุญยัง
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่า
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2