ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วัชรา    ไชยเทศ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังอ้อ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 1