ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มาลินี    แป้นจันทร์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำไหล
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3