ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มาลินี    โพธิ์วิจิตร
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประสิทธิวิทยาฯ
สังกัด
สพป.อ่างทอง