ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นวพล    สีคำวัน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบัวงาม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1