ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัทราพรรณ    สุขโท
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฝางคำสามัคคี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3