ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัญญาณัฐ    อุทโท
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดแกลบ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2