ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปรียานุช    กองกุล
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดแกลบ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2