ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พัชลี    ศรีธรณ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เจียงทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)