ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีวัฒน์    ริดชัยนาม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีสงครามวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)