ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสบ    ตรีทศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บึงวิชัยสงเคราะห์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1