ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สัชณุกร    แก้วช่วย
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สารวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)