ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุระศักดิ์    ศรีมันตะ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1