ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาธณัฐ    ขวัญนาค
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1