ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รจนา    ยะฝั้น
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4