ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นาญิกา    เพ็งจำรัส
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามัคคีอนุสรณ์
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2