ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มัทนาวดี    หมันเทศ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามัคคีอนุสรณ์
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2