ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ถนอมศรี    มหาชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นง้าว
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2