ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปิยรัตน์    มังคลัษเฐียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่วะวิทยา
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 2