ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระศักดิ์    น้อยหมอ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2