ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รุ่งเรือง    พันพละ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกข่า
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3