ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จรรยา    สิงห์ธวัช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าไคร้สามัคคี
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1