ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อัญชิษฐา    เทพท้าว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยส้านยาววิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2