ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิรายุทธ    เกิดแดง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสระกะเทียม
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 1