ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มานิตย์    แก้วกันธะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ริมวัง ๒
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2