ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รัฐพล    ทรัพย์ประเสริฐ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1