ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว แคทรียา    วงค์ประพันธ์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขอนแก่นวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)