ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศรวิษฐ์    ฤทธิ์มนตรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขอนแก่นวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)