ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชัย    ทับทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านบึงนาราง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2