ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกศ    ปาณะการ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สันหนองควาย
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2